Kalatukku E. Erikssonille on myönnetty MSC- ja ASC-sertifikaatti

MSC

MSC-sertifikaatti takaa, että kala on pyydetty ekologisesti kestävällä tavalla eikä kalastus vaaranna kalakantoja. Monet maailman kalakannat ovat romahtaneet ylikalastuksen ja luonnonvarojen kestämättömän käytön takia. Sertifikaatilla pyritään vähentämään näitä ongelmia ja edistämään kestävää kalastusta.

MSC-sertifikaatin voi saada vain kalakanta, jonka tila on riittävän hyvä. Näin kalastuksella verotetaan ainoastaan kalakannan luonnollista kasvua eikä se vaaranna kalapopulaation tai mahdollisesti sivusaaliiksi joutuvien muiden lajien elinvoimaisuutta. MSC:n perusperiaatteisiin kuuluu myös kalavesien hoitoon liittyviä vaatimuksia. Sertifioitua kala- tai äyriäiskantaa, kalavesien tilaa ja pyynnin kestävyyttä seurataan toistuvasti. Sertifikaatin käyttöoikeus myönnetään aina määräajaksi ja voidaan ottaa pois olosuhteiden niin vaatiessa. Sertifiointijärjestelmää ylläpitää Marine Stewardship Council (MSC), joka on riippumaton, voittoa tuottamaton organisaatio. Eri maissa saatavilla olevat tuotteet löytyvät osoitteesta www.msc.org/where-to-buy.

Kalatukku E. Erikssonilla MSC-sertifikaatti on myönnetty vuonna 2010

ASC

ASC-sertifiointi takaa että kalatuotteet on viljelty sekä sosiaalisesti että ympäristöllisesti vastuullisella tavalla. ASC eli Aquaculture Stewardship Council on kehitetty yhteistyössä WWF:n kanssa.
ASC-sertifiointeja on tehty vasta muutama vuosi, mutta sertifioitujen viljelylaitosten määrä kasvaa koko ajan. Tällä hetkellä sertifiointi kattaa kalalajeja, joiden viljelyllä on suurin vaikutus ympäristöön, joilla on suuri markkina-arvo ja jotka ovat eniten myytyjä. Näitä lajeja ovat lohi, taimen, katkarapu, pangasius, tilapia sekä erilaiset simpukat ja osterit.
Kalatukku E. Erikssonille ASC-sertifikaatti on myönnetty vuonna 2014