MIKÄ ON LUOMULOHI?

Euroopan Unionin määritelmän mukaan luonnonmukainen tuotanto on kokonaisvaltainen tilanhoito- ja
elintarvikkeiden tuotantojärjestelmä, jossa yhdistyvät ympäristön kannalta parhaat käytännöt, pitkälle kehit­tynyt biologinen monimuotoisuus, luonnonvarojen säästäminen, eläinten hyvinvointia koskevien tiukkojen standardien soveltaminen ja tuotanto, jossa otetaan huomioon tiettyjen kuluttajien mieltymys tuotteisiin, jotka on tuotettu luonnollisista aineksista ja luonnollisin menetelmin. (EY n:o 834/2007)
Norjassa kasvatetun luomulohen kohdalla tämä tarkoittaa

  • kaloille syötettävään rehuun käytetyt kalat on kalastettu kestävän kalastuksen säädöksiä noudattaen
  • kasvatuksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset on minimoitu
  • kalojen määrä kasvatusaltaissa on tarkoin määritelty
  • lopputuotteen koostumus tunnetaan erittäin tarkasti

Kaikki kalankasvatus niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa on tarkkaan valvottua ja säädeltyä, mikä varmistaa sen, että esimerkiksi ympäristövaikutuksista on huolehdittu kaikessa vesiviljelyssä.
Pyydetty kala ei täytä luomutuotteille asetettuja kriteereitä, koska se ei ole viljelytuotannon tuote.

Haluttaessa varmistaa ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden kannalta kestävät valinnat luonnonkalatuotteissa, kannattaa valita kalalajeja WWF:n suositusten mukaisesti. Esimerkiksi suurin osa suomalaisista, pyydetyistä kalalajeista on WWF:n ”vihreällä listalla” eli ympäristön kannalta suositeltava valinta. Tuontikalois­ta kestävän kalastuksen periaatteella kalastettuja vaihtoehtoja löytyy mm. MSC-sertifioiduista kalatuotteista.

Lisätietoja luomutuotteista saat esimerkiksi Luomuliiton nettisivuilta osoitteesta luomuliitto.fi ja  WWF:n suosituksista osoitteesta wwf.fi/kalaopas.

LUOMULOHI ELINTARVIKKEENA

Luomulohessa on samanlainen ravintosisältö ja samat positiiviset terveysvaikutukset kuin muissakin lohi- ja kalatuotteissa, ja siitä valmistetaan samoja ruokia samoilla menetelmillä kuin tavallisestakin lohesta.

Lohikalojen rasvapitoisuudet vaihtelevat eri vuodenaikoina (mm. veden lämpötilan mukaan), mutta yleisesti ottaen luomulohi on vähärasvaisempaa kuin tavallinen, kasvatettu lohi. Maultaan se on hyvin samankaltainen kuin perinteinen lohi, mutta liha on kiinteämpää. Luomulohi soveltuu erinomaisesti myös savustukseen ja graavaukseen. Kalatukku E. Erikssonin valikoimasta löytyvät ruodottoman luomulohifileen lisäksi myös läm­min- ja kylmäsavustetut sekä graavatut luomulohituotteet. Kaikki Kalatukku E. Erikssonin merkillä myytävät luomulohituotteet valmistetaan yrityksen omassa, modernissa tuotantolaitoksessa Helsingissä.

Hinnaltaan luomulohi on tavallista, kasvatettua, norjalaista lohta kalliimpaa, koska kasvatusta säätelevät määräykset esimerkiksi rehun ja valvonnan osalta nostavat tuotantokustannuksia. Tällä hetkellä luomulohen kysyntä maailmanlaajuisesti on voimakkaassa kasvussa, eivätkä lohen kasvattajat ole toistaiseksi pystyneet vastaamaan kasvaneeseen kysyntään,
mikä myös osaltaan nostaa luomulohen hintaa.

LUOMULOHEN VIRANOMAISVALVONTA

Luomulohen kasvatukseen, logistiikkaan, jatkojalostukseen sekä vähittäiskauppaan liittyy tiukka viranomaisvalvonta. Kasvatuksessa valvotaan erityisesti tuotantomenetelmiä, ja muun ketjun osalta
valvonta keskittyy tuote-erien seurantaan ja siihen, että luomulohi-tuotteiden myynti ja markkinointi tapahtuu asianmukaisesti.

Kalatukku E. Erikssonin toiminta on Eviran tarkastamaa ja hyväksymää. Jokaisesta myydystä luomulohituotteesta löytyvät dokumentit tuotteen alkuperästä sekä tieto, mihin vähittäiskauppaan tai ravintolaan kyseinen tuote on myyty. Luomu-tuotteiden valvonta on jokapäiväistä ja tarkasti dokumentoitua

Norjassa kasvatettu luomulohi

  • rehun koostumus luomu-tuotantosäännösten mukaista
  • kasvatuksen ympäristövaikutukset minimoitu
  • kalojen määrä kasvatusaltaissa tarkkaan määritelty
  • lopputuotteen koostumus, tuotantoketju ja luomutuotteiden myynti ovat erittäin tarkassa viranomaisvalvonnassa

Kalatukku E. Erikssonille on myönnetty luomulupa vuonna 2011