Elintarviketurvallisuus- ja laatupolitiikka

Kalatukku E. Erikssonin toiminnan lähtökohta on tarjota laadukkaat ja korkealaatuiset tuotteet asiakkailleen.

Tuoteturvallisuuden sekä asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi yritys:

  • on investoinut voimakkaasti tuotantotiloihin, -menetelmiin sekä -laitteisiin
  • on kehittänyt työskentely- sekä laadunvarmistusmenetelmiä yhdessä viranomaisten sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa
  • on suunnitellut tuotantotilansa niin että siellä pystytään valmistamaan sekä käsityötä vaativat ”räätälöidyt” tuotteet että suurta tuotantokapasiteettia vaativat volyymituotteet
  • kehittää toimintaansa jatkuvasti yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa

Kalatukku E. Erikssonilla on oma moderni tuotantolaitos, joka on rakennettu EU:n elintarvikelakien vaatimusten mukaisesti. Käytännön esimerkkeinä korkean hygieniatason varmistusmenetelmistä mainittakoon, että laitoksessa UV- käsitellään kaikki sinne saapuva ilma sekä vesi. Infrastruktuuriltaan laitos on yksi Suomen nykyaikaisimmista kalankäsittelylaitoksista.

Elintarviketurvallisuuden merkittävimmät tekijät yrityksessämme

Elintarviketurvallisuus muodostuu yrityksessämme useista eri tekijöistä. Merkittävimpinä niistä olemme listanneet raaka-aineet, tuotantotekniikan ja tuotannon valvonnan ja henkilökunnan osaamisen.

  • Raaka-aineiden osalta pyrimme tekemään pitkäaikaisia sopimuksia luotettavien yhteistyökumppanien kanssa ja kehittämään toimintaamme yhdessä. Tavoitteemme on saada kirjalliset sopimukset yhteistyöstä suurimpien tavarantoimittajiemme kanssa ja päivittää niitä vuosittain.
  • Tuotantotekniikka sekä laitoksemme infrastruktuuri ovat erittäin moderneja. Investoimme tiloihin ja koneisiin säännöllisesti. Tavoitteenamme on ylläpitää koneiden huolloista ja uusista investoinneista ajantasaista tiedostoa.
  • Henkilökunnan osaaminen perustuu aikaisempaan koulutukseen, työssä oppimiseen ja työtehtävien mukaiseen lisäkoulutukseen. Tavoitteenamme on, että jokaisen työntekijän koulutus vastaa hänen työtehtäviensä tasoa.

Laadunseurannan pohjana on HACCP:iin perustuva laaja omavalvontajärjestelmä sekä FSSC 22000 elintarviketurvallisuusjärjestelmään perustuva omavalvontajärjestelmä seuranta- ja työohjeistuksineen. Noudatamme toiminnassamme lainsäädännön sekä asiakkaidemme asettamia vaatimuksia. Lisäksi huomioimme toiminnassa vientilupiemme asettamat erilliset vaatimukset.

Yhteistyö viranomaisten kanssa on viikoittaista ja tuotantolaitosta esitellään usein Eviran toimesta myös EU:n elintarviketarkastajille. Tuotantolaitos ja laadunseurantajärjestelmät ovat auditoitu usean eri kansallisen sekä kansainvälisen suuryrityksen toimesta ja yritykselle on myönnetty esimerkiksi kalatuotteiden vientilupa Venäjälle.

Yritys on sitoutunut kehittämään laadullista toimintaansa henkilöstönsä kanssa. Laadun kehittämisohjelmassa seurataan mm. asiakaspalautteita joiden avulla parannetaan ja kehitetään nykyistä toimintaa. Kehittämisohjelman ansiosta yritys on onnistunut mm. selkeyttämään tuotteidensa pakkausmerkintöjä sekä kehittämään tuotteiden sisäistä jäljitettävyyttä.

Kalatukku E. Eriksson Oy panostaa sisäisessä viestinnässään siihen, että jokainen työntekijä tuntee yrityksen laatu- ja ympäristö toimintoja koskevat tavoitteet. Yrityksen sisällä elintarviketurvallisuudesta viestitään palaverien lisäksi esimerkiksi screenien ja ilmoitustaulujen avulla.

Yritys tiedottaa elintarviketurvallisuus- sekä ympäristövaikutuksista henkilökuntansa lisäksi avoimesti asiakkaille, viranomaisille sekä muille sidosryhmille. Ulkoisesta viestinnästä vastaa toimitusjohtaja.

 

 

Kalaa ja äyriäisiä
tuoreena ja pakasteena

Valikoimamme koostuu lähes tuhannesta eri seafood-tuotteesta, lisäksi valmistamme käsityötä vaativia räätälöityjä tuotteita sekä suuria tuotantokapasiteetteja vaativia volyymituotteita. Saaliiksi on kertynyt myös runsaasti kala-alan asiantuntijuutta, jota jaamme mielellämme.