Elintarviketurvallisuus- ja laatupolitiikka

Kalatukku E. Erikssonin toiminnan lähtökohta on tarjota laadukkaat ja korkealaatuiset tuotteet asiakkailleen.

Tuoteturvallisuuden sekä asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi yritys:

  • On investoinut voimakkaasti tuotantotiloihin, -menetelmiin sekä -laitteisiin
  • On kehittänyt työskentely- sekä laadunvarmistusmenetelmiä yhdessä viranomaisten sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa
  • On suunnitellut tuotantotilansa niin että siellä pystytään valmistamaan sekä käsityötä vaativat ”räätälöidyt” tuotteet että suurta tuotantokapasiteettia vaativat volyymituotteet
  • Kehittää toimintaansa jatkuvasti yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa

Kalatukku E. Erikssonilla on oma moderni tuotantolaitos, joka on rakennettu EU:n elintarvikelakien vaatimusten mukaisesti. Käytännön esimerkkeinä korkean hygieniatason varmistusmenetelmistä mainittakoon, että laitoksessa UV-käsitellään kaikki sinne saapuva ilma sekä vesi. Infrastruktuuriltaan laitos on yksi Suomen nykyaikaisimmista kalankäsittelylaitoksista.

Elintarviketurvallisuuden merkittävimmät tekijät  

Elintarviketurvallisuus muodostuu Kalatukku E. Erikssonilla useista eri tekijöistä. Merkittävimpiä ovat raaka-aineet, tuotantotekniikan ja tuotannon valvonta sekä henkilökunnan osaaminen.  Elintarviketurvallisuus on osa liiketoimintasuunnitelmaa ja siten varmistetaan, että se on osa päivittäistä toimintaa.

  • Raaka-aineiden osalta tehdään pitkäaikaisia sopimuksia luotettavien yhteistyökumppanien kanssa. Toimintaa kehitetään yhteistyössä. Tavoitteena on saada kirjalliset sopimukset yhteistyöstä suurimpien tavarantoimittajien kanssa ja päivittää niitä vuosittain.
  • Tuotantotekniikka sekä laitoksen infrastruktuuri ovat erittäin moderneja. Tiloihin ja koneisiin investoidaan säännöllisesti. Tavoitteena on ylläpitää koneiden huolloista ja uusista investoinneista ajantasaista tiedostoa.
  • Henkilökunnan osaaminen perustuu aikaisempaan koulutukseen, työssä oppimiseen ja työtehtävien mukaiseen lisäkoulutukseen. Tavoitteena on, että jokaisen työntekijän koulutus vastaa hänen työtehtäviensä tasoa.
  • Elintarviketurvallisuuden toteutumista arvioidaan säännöllisillä sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla.

Laadunseurannan pohjana on HACCP:iin perustuva laaja omavalvontajärjestelmä sekä sertifioitu FSSC 22000 -elintarviketurvallisuusjärjestelmä. Noudatamme toiminnassa lainsäädännön sekä asiakkaiden asettamia vaatimuksia.

Yhteistyö viranomaisten kanssa on viikoittaista ja tuotantolaitosta esitellään usein Eviran toimesta myös EU:n elintarviketarkastajille. Tuotantolaitos ja laadunseurantajärjestelmät ovat auditoitu usean eri kansallisen sekä kansainvälisen suuryrityksen toimesta.

Yritys on sitoutunut kehittämään laadullista toimintaansa henkilöstönsä kanssa. Laadun kehittämisohjelmassa seurataan mm. asiakaspalautteita, joiden avulla parannetaan ja kehitetään nykyistä toimintaa. Kehittämisohjelman ansiosta yritys on onnistunut mm. selkeyttämään tuotteidensa pakkausmerkintöjä sekä kehittämään tuotteiden sisäistä jäljitettävyyttä.

Kalatukku E. Eriksson panostaa sisäisessä viestinnässään siihen, että jokainen työntekijä tuntee yrityksen laatu- ja ympäristö toimintoja koskevat tavoitteet. Yrityksen sisällä elintarviketurvallisuudesta viestitään palaverien lisäksi esimerkiksi screenien ja ilmoitustaulujen avulla.

Yritys tiedottaa elintarviketurvallisuus- sekä ympäristövaikutuksista henkilökuntansa lisäksi avoimesti asiakkaille, viranomaisille sekä muille sidosryhmille. Ulkoisesta viestinnästä vastaa toimitusjohtaja.

 

Päivitetty: 13.11.2020

Kalaa ja äyriäisiä
tuoreena ja pakasteena

Valikoimamme koostuu lähes tuhannesta eri seafood-tuotteesta, lisäksi valmistamme käsityötä vaativia räätälöityjä tuotteita sekä suuria tuotantokapasiteetteja vaativia volyymituotteita. Saaliiksi on kertynyt myös runsaasti kala-alan asiantuntijuutta, jota jaamme mielellämme.